Om petanque

Petanque, som oprindelig stammer fra Frankrig, har i de sidste 15 år bredt sig vidt omkring og i dag er der ca. 30 lande, der spiller om verdensmesterskabet. Det blev opfundet i 1907 eller 1910 i Provence, Frankrig og er kommet til Danmark sidst i 1970´erne.

I starten af det 20. århundrede spredtes spillet hurtigt, og over en årrække blev petanque det officielle navn. I Danmark har mange frankrigsrejsende fået interesse for spillet, indkøbt nogle kugler, og så gået hjemme i haven og spillet lidt med familien. Organiseret spil optrådte først i starten af 1980-erne, hvor de første klubber blev dannet, og spillerne derfra nærmest tilfældigt opdagede, at der var andre, der delte deres passion.

En af de ting der har gjort spillet så populært, er den alsidighed det indeholder. Petanque kan spilles af alle. Det er et glimrende familiespil, hvor selv de mindste kan være med, såvel som et seriøst konkurrencespil. Alle kan være med, men at mestre spillet helt perfekt kræver megen øvelse. Således er spillet velegnet både som hyggeligt tidsfordriv og som seriøs sport.

Boule, som på fransk betyder kugle, er en fællesnævner for de mange kuglespil, der dyrkes i de midteuropæriske lande. Kuglespil som alle har det til fælles, at spilleren kaster en større kugle mod en mindre målkugle (på dansk kaldet grisen). Af forskellige kuglespil kan nævnes: Jeu Provencale, Lyonnaise, Petanque og det i Italien mest udbredte Boccia.

Betegnelsen Boule bruges altså som en overordnet benævnelse for kuglespil, men Petanque er dog langt det mest udbredte. Forskellen i de forskellige former for kuglespil ligger mest i størrelsen af kuglerne der anvendes, og hvordan/hvor spilleren skal befinde sig når kuglen kastes. I Petanque er kasteafstanden kortest og kuglerne mindst hvilket på mange måder betyder, at det er lettest at lære. Af disse grunde, må man konstatere, at Petanque er den kuglesport, som appellerer til de fleste spillere.

Kuglespillets historie
Boule er en fælles betegnelse for flere kuglespil, hvoraf petanque er det ene.

For to millioner år siden startede Homo Erectus en form for boule. Han brugte blandt andet sten til at nedlægge fugle og mindre dyr med, og for at opnå en større træfsikkerhed er det ikke usandsynligt, at han er begyndt på en form for kastetræning, ligesom vi kender det i dag.
Men der er også andre ting, der kan fortælle os noget om boulespillets begyndelse.

I grave i Ægypten har man fundet boulekugler, der ved kulstof 14 metoden har kunnet dateres til cirka 4000 før vor tidsregning. Fra samme sted har man ligeledes fundet fresker med boulespillende personer. Der er også fundet sport efter boule i det antikke Rom og i det gamle Grækenland. Pave Julius den 2. indkaldte for eksempel boulespillere til sine stenkastende kompagnier.

Først i begyndelsen af middelalderen spredtes boulespillet til Frankrig, England og store dele af Tyskland, men allerede i år 1300 forbød den franske Kong Karl den 5. boule, fordi hans soldater hellere ville spille boule, end øve sig i krigskunst. Boule har alle dage været pøbelens spil i Frankrig, men den 7. september 1629 forbød parlamentet i Paris indbyggerne at spille boule.

Sidst i 1800-tallet levede en mand ved navn Jules Lenior, fransk mester i Le Jeu Provencal. På grund af gigt udviklede han petanque. Det betyder, at der den dag i dag i den lille fiskerby Ciotat findes en mindeplade, hvorpå der står: “På denne plads skabtes i 1910 spillet Pied tanque”.

I 1935 var der ca. 135.000 spillere i Europa, og i 1958 dannede man det internationale forbund FIPJP (Federation Internationale de Petanque et Jeu Provencal).

Petanquespillet i Danmark
I 1982-83 etableredes de første petanqueklubber i Danmark, men det var ikke før i 1986, der rigtig kom gang i spillet, og det var også først det år, at man startede DPF (Dansk Petanque Forbund).

Den 1. marts 1986 samledes repræsentanter fra seks klubber for at stifte Dansk Petanque Forbund (DPF). I de første ni år steg antallet af medlemsklubber fra 6 til 65 og antallet af licensspillere er i dag over 2.000. I 1995 blev DPF optaget som associeret medlem af Danmarks Idræts-Forbund, og HKH Prins Henrik sagde ja til at være protektor for DPF.